Elektronický časopis Národného športového centra

1) Šport aj po novom roku fungoval s obmedzeniami
2) Covid automat pre šport
3) Pozor! Povinné zmeny v antidopingových predpisoch NŠZ
4) V Tokiu bude všetko iné, ako v minulosti
5) Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
6) Rozhovor s Vladimírom Baluškom
7) Chladiaci systém na báze CO2
8) Zimné olympijské hry a udržateľnosť
9) Vzdelávanie športových odboníkov
10) Kronika športu 2020 je na svete
11) Zaujímavosti z medzinárodného diania v športe
12) YMCA na Slovensku a šport
13) Aktuálny adresár zväzov

Časopis si viete prezrieť  v elektronickej forme tu E-Sportinform_1/2021