Pod týmto stručným názvom chceme informovať o všetkých celoslovenských resp. národných bežeckých projektoch. Predovšetkým bežeckých súťažiach –myslíme tým dlhodobých, ako je Slovenská bežecká liga a pod., ktoré zväčša majú viac kôl a dlhodobejšie trvanie, ako i bežeckých podujatiach prevažne jednorázové náborové napr. Jarné behy zdravia, Dni behu pre všetkých, ale i rôzne i viacdňové štafetové behy, ultra behy, charitatívne behy a pod. Samozrejme i najznámejšie a najmasovejšie: Národný beh Devín – Bratislava, Košický maratón, Bratislavský maratón ak budú mať záujem  prihlásiť sa do tejto stránky prípadne spolupracovať.