Sme vyznávači behu a pravidelného pohybu (podľa zranení), so snahou pomôcť bežeckému hnutiu v  tradíciách Slovenského bežeckého spolku a všetkého nového o čo je záujem. Patríme k nadšencom, ktorí si na úvodnom Valnom zhromaždení schválili Výkonný výbor a dohodli sa na programe otvorenom všetkým bežcom a organizátorom behov v  kluboch i samostatne. Našu spoločnú budúcnosť chceme kreatívne upravovať, aby pomáhal každému záujemcovi lepšie behať či pripravovať možnosti pre pravidelné a radostné behanie a nie pobehovanie, ktoré namiesto úžitku škodí na zdraví, alebo pohode. K tomu chceme školiť trénerov, organizátorov a rozhodcov, poskytovať rady, ako i vytvoriť sieť národných a regionálnych súťaží a pomocou štátu, samosprávy a sponzorov pomáhať aj  miestnym podujatiam podľa Vašich návrhov doporučení a osobnom zapojení do zvolených zložiek.

A tak i tento portál nech je aj O VÁS, alebo najlepšie O NÁS VŠETKÝCH.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020: 5 000,- eur schválených,

ale nepridelených z dôvodu pandémie podobne ako ostatným účastníkom tejto výzvy.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2019:  10 000,00 eur

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2018:  2 525,00 eur