KALENDÁRA CELOSLOVENSKÝCH  PODUJATÍ SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO SPOLKU

(na druhý polrok 2021).

A.   Dlhodobé bežecké súťaže:

          1) Behom za zdravý životný štýl 2021:

( celoročná korešpondenčná súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí ) –  podľa rozpisu súťaže uverejnenom na webe SBS: www.behy.online

          2) Slovenská bežecká liga 2021:

1. kolo: Veľká cena mesta Holíč – 11.09.2021, o 9,15 h., Holíč okr. Senica, areál holíčského zámku,

2. kolo: Kľačianska desiatka – 12.9.2021, o 10,00 h., Kľačany, okr. Hlohovec, pri KD, www.obec-klacany.sk

3. kolo: Žipovská desiatka – 17.10.2021, o 11,15 h., Nižný Žipov okr. Trebišov, hlavná ulica, www.niznyzipov.ocu.sk

4. kolo: Račiansky kros – JESEŇ – 24.10.2021, o 10,00 h., Bratislava –Rača, Knižková dolina (amfiteáter), www.racianskykros.sk

5. kolo: Beh oslobodenia mesta Strážske – 14.11.2021, o 14,00 h., Strážske, okr. Humenné, www.laborecka10.sk

6. kolo: Bathory Cross – 21.11.2021, o 10,00 h., Čachtice okr. Nové Mesto nad Váhom, budova Legendarie, www.facebook.com/bathorycross

7. kolo: Medzinárodný cestný beh Hodonín – Holíč- Skalica – 11.12.2021, o 13,00 h., Hodonín pred MÚ

 

B.   Majstrovské súťaže:

1) Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste:  Kľačianska desiatka – 12.9.2021, o 10,00 h., Kľačany, okr. Hlohovec, pri KD

2) Majstrovstvá SR SBS v krose: Račiansky kros – JESEŇ – 24.10.2021, o 10,00 h., Bratislava –Rača, Knižková dolina (amfiteáter)

C.   Náborové a propagačné bežecké podujatia:  

1) Dni behu pre všetkých aj ako súčasť Európskeho týždňa športu ( European Week of Sport, september 2021 )

2) Zimné bežecké aktivity 2021/2022 ( od 21.12.2021-21.3.2022 ) prihlášky zašlite do 15.12.2021

 

D.   Ostatné celoslovenské bežecké podujatia:

1) THE RUN SLOVAKIA 2021 /ultra štafetový beh Košice-Bratislava/24-26.9.21  info „termínovka“ behov

2) Študentské behy v dňoch 17.-22..11.2021 z príležitosti MDŠ.

 

Organizátori bežeckých podujatí sú povinný dodržiavať COVID opatrenia pre šport platné od 16.8.2021.

V prípade možnosti ich odporúčame organizovať alternatívne (online, virtuálne preteky a pod.) čo oznámia okrem „termínovka“ aj na emaily sbs@zoznam.sk a behy@behy.online