TRÉNING by mal prinášať základnú metodiku behov najmä pre začínajúcich bežcov, alebo nové bežecké kluby bez trénera. Pokročilých bežcov by mali oslovovať najmä príspevky z nových poznatkov z tréningu a všetkého čo stým súvisí. Túto rubriku, pretože sa vyskytuje aj u väčšiny ostatných bežeckých stránok by sme chceli koordinovať s ich prevádzkovateľmi.

Podsekcia ORGANIZÁCIA by mala byť zameraná na činnosť klubov a organizátorov behov. Najmä poskytovaním pomoci v spolupráci so samosprávami, sponzormi a pod., ale i v ekonomike, účtovníctve a ďalších organizačných, právnych a marketingových oblastiach. Na začiatok Vám prinášame článok prevzatý s Učenej právnickej spoločnosti.