KALENDÁR CELOSLOVENSKÝCH BEŽECKÝCH PODUJATÍ SBS 2020.

(návrh)         

A.  Dlhodobé bežecké súťaže:

1)  Behom za zdravý životný štýl 2020 (celoslovenská súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí korešpondenčná súťaž) – podľa termínu schválenia financií

2)  Slovenská bežecká liga 2020 (dlhodobá  viackolová súťaž – propozície a termíny jednotlivých kôl oznámi SBS po uzávierke prihlášok a uzavretí získaných finančných zdrojov na rok 2020)

B:  Majstrovské súťaže:

1)  Majstrovstvá SR SBS v krose : 26.4.2020  40 roč. Behu oslobodenia Bodíc – L. Mikuláš /Bodice

2)  Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste : 11.10.2020  Kľačianská desiatka – Kľačany, okr. Hlohovec

C.  Náborové a propagačné bežecké podujatia:

1)  Zimné bežecké aktivity 2019/2020 (21 decembra 2019-21 marca 2020).

2)  Jarné behy zdravia  (22.marca- 21.júna 2020) aj ako súčasť Svetového dňa pohybu (World Challenge Day 29.5. 2020)  resp. súčasť Týždňa pohybu (MOVE WEEK 27.5 – 2.6. 2020)

3)  Letné wellness behy (22. júna -21. septembra) aj z príležitosti Olympijského dňa 23.6.2020

4)  Dni behu pre všetkých (september-december) aj ako súčasť Európskeho týždňa športu (European   Week  of Sport  september 2020 )

5)  Zimné bežecké aktivity 2020/2021 (od 21.12.2020-21.3.2021)

D.  Ostatné celoslovenské bežecké podujatia:

V bežeckých podujatiach pod bodom 3) – 5) bude SBS spoluorganizátorom, keď ich vyzve ich hlavný organizátor.

1)  Šport pre všetkých a životné prostredie (počas celého roka) – prihlásené ekologický udržateľné bežecké podujatia.

2)  21.6.20 Národný Marína RUN Liptov

3)  Wings for Life World Run  /celosvetový charitatívny beh/

4)  THE RUN SLOVAKIA 2019 /ultra štafetový beh Košice-Bratislava/

5)  Týždeň behov olympijského dňa  (Olympijsky deň 23.6.20)

6)  Študentské behy v dňoch 17.-22..11.2020 z príležitosti MDŠ