Zriadenie a výstavba stálej bežeckej trate.

Po certifikácii, alebo najlepšie pri nej je potrebné urobiť či pripraviť si jej vyznačenie. Základné označenie by malo pozostávať s označenia štartu a cieľu (väčšinou na tom istom mieste) a ďalšieho značenia najmenej každého kilometra a smeru behu najmä v neprehľadných miestach. Dôležité je, aby značenie robilo trať prehľadnou aj pre začiatočníkov. Ďalšie značenie buď s celkovým prehľadom o trati, alebo základnými metodickými radami či informáciami o danom mieste, činnosti klubu a prevádzke trate je najlepšie umiestniť v mieste štartu. Podrobnejšie značenie prípadne až osvetlenie súvisí skôr s výstavbou trate. Výstavba trate prichádza do úvahy najmä v prírodnom prostredí, kde sa musí dbať hlavne na bezpečnosť a ochranu zdravia a môže súvisieť aj s úpravou terénu. Túto činnosť je potrebné dohodnúť s miestnymi úradmi. Aj preto by bolo dobré navzájom sa informovať o skúsenostiach so zriaďovaním stálych bežeckých tratí.