Bežecké aktivity na tejto stránke sú podobne, ako činnosť SBS súčasťou športu pre všetkých. Prevažuje v nich predovšetkým rekreačný a kondičný beh. Namiesto názvu rekreačný beh sa snažíme používať názov džoging pretože pojem „rekreačný“ častokrát znižuje jeho význam ako i šport pre všetkých len na bezvýznamnú zábavu či kratochvíľu. V tomto portály pôjde predovšetkým o prepojenie takto chápaného behu so športom pre všetkých a ich postavenie v systéme športu, ako nevyhnutnej súčasti zdravého životného štýlu každého človeka.