Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu od Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej Republiky.

Súbor na stiahnutie: Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠ 2019