Prevádzka a údržba stálych bežeckých tratí.

Stála bežecká trať by sa v naznačenom poňatí mala stať centrom života bežcov. V takomto prípade by malo ísť už o tú najrozvinutejšiu bežeckú trať s príslušným zariadením to je s kabínou na prezliekanie, prípadne s klubovňou a hygienickým zariadením. Tomu však môže predchádzať aj činnosť so stretávaním sa v dohodnutých termínoch a miestach štartu trate či jej blízkosti s následným tréningom. Je to možno chápať, ako základ bežeckého strediska čo môže byť aj začiatkom strediska športu pre všetkých. Jeho počiatočné umiestnenie by malo byť pri ihriskách, štadiónoch prípadne školách, alebo iných nepoužívaných, alebo málo využívaných priestoroch kde by sa mohli vyriešiť aspoň najnutnejšie potreby pre bežcov. Aj tu je asi potrebné zdôrazniť o čo významnejší pre jednotlivca aj spoločnosť je tréning v kolektíve.

Pre bežecký klub je okrem využívania bežeckej trate na svoje tréningy (kolektívne a individuálne) aj jej využívanie na bežecké aktivity neorganizovanej verejnosti jej získavanie a usmerňovanie k pravidelnému a správnemu behaniu, ktoré mu pomáha a nie škodí. Aj na túto činnosť sa bude SBS v budúcnosti snažiť získať prostriedky, ktoré by podporovali pravidelné (vo vyhradenom čase) služby trénerov prípadne skúsených bežcov. Podporu by mohli poskytnúť aj miestne samosprávy, prípadne si BK môže dohodnúť výber poplatkov.

Je samozrejmé, že uvedené stále bežecké trasy budú vyžadovať aj stálu údržbu, ktorej najjednoduchšie úkony by mal vykonávať príslušný BK. Zároveň táto činnosť-pokiaľ je trať v prírodnom prostredí- možno považovať a chápať, ako súčasť ochrany prírody. Na takéto aktivity plánujú medzinárodné organizácie športu pre všetkých vyhlásiť podporu činnosti o čom Vás budeme včas informovať.

O existujúcich bežeckých tratiach nájdete informáciu na stránke www.runforfun.sk v rubrike bežecké trasy.