V tejto sekcii sa chceme venovať bežeckým tratiam ktoré žijú behom a majú charakter stálych bežeckých tratí. Teda nie tým výročným na ktorých sa uskutočnia raz za rok tradičné preteky. Alebo možno práve aj týmto, ak spĺňajú priestorové a technické predpoklady. Ale to už musia vedieť domáci organizátori, ktorí ich buď prispôsobia, prípadne vyberú úplne novú trasu samozrejme keď je o to záujem, alebo si veria, že ho dokážu prebudiť.

Ich príprava a prevádzka sa dá rozdeliť do troch hlavných častí. Sú to certifikácia, zriadenie či výstavba a prevádzka s údržbou. Už z tohto naznačenia možno vidieť, že pôjde o miesta, kde by mal pulzovať bežecký život. A v tom Vás chceme podporovať aj my k čomu sa budeme snažiť získať prostriedky zo štátu, od sponzorov a spolu s Vami aj od miestnej samosprávy a prípadných ďalších možností.

Bežecká trať je podobne ako samotný beh to najprístupnejšie a najlacnejšie čo nám môže spoločnosť poskytnúť. A to i pri náročnejších požiadavkách s tým, že by štart trate bol pri existujúcom štadióne či inom športovisku, kde by sa dal nájsť priestor pre kabínu, prípadne klubovňu a hygienické zariadenie. Tak by sa mohol vytvoriť základ bežeckého strediska, ako minima a vstupu k zriadeniu športového strediska športu pre všetkých čo by mali obce a mestá robiť pri výkone samosprávy podľa § 84 nového zákona o športe. Záujem a iniciatívu by mal prejaviť bežecký klub, alebo záujemcovia o pravidelné behanie, ktorí by tak vytvorili stálu bežeckú trať.