Sú tu zaradené len základné vstupné dokumenty. Postupne po rozbehnutí činnosti a funkčnosti informačného systému športu budú doplnené  všetky náležitosti, ako to je uvedené v zákone o športe č. 440/2015 Z. z. v § 82.

STANOVY ( evidované MV SR č. VVŠ/1 – 900/90 – 7685-1) sú v súčasnosti v pripomienkovom konaní s Hlavným kontrolórom športu MŠVV a Š SR. Po jeho skončení budú predložené na VZ SBS a po ich prerokovaní a schválení tu uverejnené.

NÁVRH PROGRAMU SBS. Nový zákon o športe nevyžaduje od športových organizácií Program organizácie. SBS ho zatiaľ pripravuje, ako dokument určujúci základnú orientáciu a hlavné zámery na ďalšie obdobie, ktoré na každoročnom Valnom zhromaždení môžu byť upravované prípadne môže byť celý program – ak sa ukáže jeho nepotrebnosť – zrušený.

Zdrojová evidencia Slovenského Bežeckého Spolku – pdf