KALENDÁR CELOSLOVENSKÝCH BEŽECKÝCH PODUJATÍ SBS 2018.

Dlhodobé bežecké súťaže:

1) Behom za zdravý životný štýl (celoslovenská súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí korešpondenčná súťaž) – celoročne

2) Slovenská bežecká liga 2018 (dlhodobá súťaž s 12 kolami) máj – december

1. 19.5.18 Beh k srdcu SNP – Martin 21,1 km (cesta) 2. 3.6.18 Račiansky kros –Bratislava Rača M-SR 15 km (kros) 3. 17.6.18 Ondrašovská horička-Liptovská Ondrašová 14 km (cesta, kros) 4. 8.7.18 Malý Štrbský maratón – Štrba 31 km (cesta) 5. 11.8.18 Rajecký maratón – Rajec 42,1 km (cesta) 6. 8.9.18 Veľká cena mesta Holíč-Holíč 9 km (cesta) 7. 23.9.18 Lesný beh okolo Poludnice – Memoriál Š. Kubovčíka -Závažná Poruba 17, 6 km (kros)

8. 14.10.18 Kľačianska desiatka – Kľačany M-SR 10 km (cesta) 9. 21.10.18 Žipovská desiatka – Nižný Žipov 10 km (cesta) 10. 11.11.18 Beh oslobodenia mesta Strážske -Strážské 6,4 km (cesta) 11. 24.11.18 Cestný beh krajom Hornej Nitry 10,5 km (cesta) 12. 15.12.18 Medzinárodný cestný beh-Skalica, Holíč, Hodonín 12,5 km (cesta)

Majstrovské súťaže:

1) Majstrovstvá SR SBS v krose – Račiansky kros 3.6.2018

2) Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste – Kľačianska desiatka 14.10.2018

3) Majstrovstvá SR v krose štafiet ?

Náborové a propagačné bežecké podujatia:

1) Zimné bežecké aktivity 2017/2018 (december 2017-marec 2018).

2) Jarné behy zdravia (marec- jún) aj ako súčasť Svetového dňa pohybu (World Challenge Day -30.6.2018) resp. súčasť Týždňa pohybu (MOVE WEEK 28.5.-3.6.2-018)

3) Letné wellness behy (jún-september) aj z príležitosti Olympijského dňa 23.6.2018

4) Dni behu pre všetkých (september-december) aj ako súčasť Európskeho týždňa športu (European Week of Sport 24.-30.9.2018) resp. počas celého septembra

Ostatné bežecké podujatia (v spolupráci):

1) Šport pre všetkých a životné prostredie 1.1.-31.6.2018 –prihlásené ekologický udržateľné bežecké podujatia

2) Národný beh Devín –Bratislava 15.4.2018

3) Wings for Life World Run (celosvetový charitatívny beh) 6.5.2018

4) THE RUN SLOVAKIA 2018 (ultra štafetový beh Košice-Bratislava) 1.-3.6.2018

5) Behy Olympijského dňa 23.6.18 organizované v dňoch 1.- 30.6.2018

6) Študentské behy v dňoch 12.-18.11.2018 z príležitosti MDŠ

O organizovanie uvedených podujatí prípadne ďalších Vami navrhovaných podujatí sa môžete prihlásiť do 28.2.2018 aj prostredníctvom priloženej prihlášky do Kalendára bežeckých podujatí v SR 2018, ktoré zároveň poskytneme do Termínovky beh.sk

Prihláška do kalendára bežeckých podujatí v SR 2018

Zašlite do 30.11.2018, na adresu: SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, sbs@zoznam.sk, tel: 0849 726 725

Názov pretekov: _____________________________________________ Dátum: _____________ Ročník:________

Miesto konania :_________________________ Okres : ______________________ Dĺžka trate:________________

Povrch trate: ____________________Hodina štartu: ___________Miesto štartu:____________________________

Kategórie:( v prípade záujmu organizovať SBl, , M-SR, podľa ich propozícií): ________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Organizátor: ___________________________________________________________________________________

Spoluorganizátori: ______________________________________________________________________________

Poskytovanie informácií o pretekoch (meno, adresa): ___________________________________________________

___________________________________________.PSČ:___________ Tel: __________E-mail :_________________

Iné informácie (stručne) :__________________________________________________________________________

Traťový rekord muži (čas):__________ z  roku:______ držiteľ:__________________________príslušnosť:___________

Traťový rekord ženy (čas):__________z roku:________držiteľka:________________________príslušnosť:___________

Prihláška do (podčiarknite resp. dopíšte) : M-SR v behu na ceste, M-SR v krose, SBL 2018, regionálna bežecká liga resp. iné : ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Návrhy na Kalendár, súťaže , podujatia a činnosť SBS:__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

V __________________________________ dňa :_________________

Spracoval: (Meno a priezvisko) _________________________________ ______________________________

Podpis resp. aj pečiatka