Majstrovstvá Slovenskej republiky Slovenského bežeckého spolku v roku 2018

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok vyhlasuje M-SR v behu na ceste a M-SR v krose
Organizátori: Kluby SBS, organizátori bežeckých podujatí SBS, resp. ďalšie subjekty poverené SBS.
Informácie : Miroslav Helia, Heyrovského 8, 841 03 Bratislava, telefón: 0914 184 551, E-mail: helia@chello.sk

Stanislav Moravčík, SBS Junácka 6, 832 80 Bratislava,telefón: 0948 726 725, E-mail: sbs@zoznam.sk

Úhrada nákladov: Náklady spojené s účasťou v pretekoch si hradí každý pretekár (ka) sám resp. príslušný klub. Náklady na organizáciu M-SR hradia ich organizátori. SBS poskytuje finančný príspevok (podľa možností).
Štartovné : Výšku štartovného určia ich organizátori.
Tituly a ceny : Víťaz M-SR v každej disciplíne a kategórii získa titul: M-SR na rok 2018 a pretekári na 1 – 3 mieste diplomy a medaily, podľa možností organizátora aj vecné ceny.
Predpis : Preteká sa podľa pravidiel behov mimo dráhu, smerníc tohto rozpisu a rozpisov jednotlivých pretekov.
Kategórie:
Dorastenci

Juniori

  Dorastenky

Juniorky

Muži do 39 rokov    Ženy do 35 rokov
Muži od 40 do 49 rokov    Ženy od 35 do 44rokov
Muži od 50 do 59 rokov    Ženy od 45 do 50 rokov
Muži od 60 do 69 rokov    Ženy od 50 rokov
Muži od 70 rokov

Pre zaradenie do vekových kategórií na M-SR je rozhodujúci dátum narodenia. Hlavné kategórie sú muži a ženy bez rozdielu veku.

Pokyny pre organizátorov : Organizátori pretekov SP sú povinní:
– vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov propozície (v zmysle tohto rozpisu),
– vydať výsledkovú listinu (podľa možností čo najskôr po preteku), oboznámiť s ňou pretekárov, nahlásiť výsledky do agentúry Sita, na web: www.beh.szm.sk a doručiť ju do 5 dní na sekretariát SBS,
– uverejniť na propozíciách a výsledkovej listine logo SBS, resp. iné, o ktoré Vás požiadame dodatočne (na prednej alebo zadnej strane),
– v prípade poskytnutia zaslať vyúčtovanie finančného príspevku podľa pokynov ktoré by sme Vám zaslali,
– zorganizovať preteky aj pre kategórie najmladších (predškolský vek, žiaci, dorastenci)

Majstrovstvá SR SBS v krose – Račiansky kros

Dátum: 03. 06. 2018 (Nedeľa)

Miesto: Bratislava, Knižková dolina, Bratislava – Rača (nad amfiteátrom)

Ročník: IV.

Štart: 10:00 hod.

Dĺžka trate: 15 km

Povrch: lesné cesty a asfalt

Kategória:

Dorastenci, Dorastenky

Juniori, Juniorky

muži M (do 39r.)
M40 (40.r – 49r.)
M50 (nad 50r.)
M60 (muži nad 60 r.) 
ženy Z (do 39r.) 
Z40 (nad 40r.), 
Z50 (ženy nad 50 r.)

Organizátor: PERUN o.z. v spolupráci s MČ Bratislava-Rača

Informácie: Rasťo Uličný, tel.: 0907 397 379, e-mail: rasto@treeco.sk

Web: http://www.treeco.sk/raciansky-kros/

Poznámka: Štartovné: €

Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste na 10 km – Kľačianska desiatka

Dátum: 14. 10. 2018 (Nedeľa)

Miesto: Kľačany okr. Hlohovec, pri KD

Ročník: XLVII.

Štart: 10:15 hod. predškol. vek a žiacke, 12:00 hod. dorast a dospelí

Dĺžka trate: 10 000 m, certifikovaná

Povrch: asfalt

Kategória: deti, žiactvo, dorast, juniori
Muži:
A do 39
B od 40 do 49
C od 50 do 59
D od 60 do 69
E nad 70 rokov
Ženy:
F do 34
G od 35 do 49
H od 50 do 59
I nad 60 rokov
neregistrovaní bežci z Kľačian a rodáci z Kľačian (muži, ženy bez rozdielu veku)
Organizátor: Bežecký klub 2000 Kľačany, Obec Kľačany, ZŠ a MŠ Kľačany, Obecný futbalový klub

Informácie: Marián Palkovič, tel.: 0905/886688, e-mail: marian@maan.sk

Web: http://www.obecklacany.sk

Poznámka: Štartovné: ,- €