Dotácie z Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej Republiky.

Vyúčtovanie za rok 2019:

Tabuľka s priebežným čerpaním dotácie  z MŠVVaŠ:  a súbor na stiahnutie Vyúčtovanie_MŠSR_2019

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V2
v roku 2019 15.05.19
Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský bežecký spolok    
AAA BBB CCC DDD EEE   FFF GGG HHH
Účel úhrady
(vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)
Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)
IČO
dodávateľa
plnenia
Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY
                 
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy   010190178 08.07.19 prenájom zasadačky na poradu Organizačného výboru (OV) Slovenskej bežeckej ligy 2019 (SBL 19) 35862289 Dom športu, s.r.o. 50,40  
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy 20190003 20190003 17.07.19 Marina Run 2019 – predkolo SBL 19, -fotografie a video z podujatia – príspevok na organizáciu podujatia 51990873 Ing. Marek Krejčí, Trstené 7, 032021 Trstené 200,00  
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy     08.07.19 Ondrašovská horička – SBL 19, 1. kolo – príspevok na organizáciu podujatia – občerstvenie, tlač letákov, zapožičanie zábran, výroba odznakov 17066549 Športový klub Kriváň, Liptovská Ondrašová, Ružičkova 14/97, Liptovský Mikuláš 800,00  
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 09/2019 2019/40 23.09.19 Veľká cena mesta Holíč – SBL 19, 3. kolo a Majstrovstvá SR v cestnom behu – príspevok ma organizáciu podujatia – spracovanie a tlač propozíciíí, rozhodcovský servis, registrácia závodníkov, spracovanie výsledkov 37837338 Atletický klub Junior Holíč, Školská 2,Holíč 1 000,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 09/2019 200191555 23.09.19 Rajecký maratón, SBL 19, 2. kolo – príspevok na zdravotnú starostlivosť 00630616 Maratón klub Rajec, Mudrochova 909, Rajec 800,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 09/2019 2019506 23.09.19 Račiansky kros ZIMA 2019 a LETO 2019 predkolá SBL 19, – príspevky na organizáciu podujatí – štartové čísla, poháre pre víťazov 42136971 PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava 400,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 09/2019 1900134 23.09.19 12. ročník JAZERNÉHO MARATÓNU predkolo SBL 19 – príspevok na organizáciu podujatia – trofeje pre víťazov, občerstvenie 35552719 Bežecký klub STEEL Košice Kaspická 1364/4, Košice 200,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 10/2019   30.10.19 Bežecký spolok Tatran Turany-Deň behu pre všetkých, predkolo SBL 19, príspevok na organizáciu podujatia   Bežecký klub Tatran Turany, ČA 25, 038 53 Turany 112,20
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 11/2019 2019588 04.11.19 Račiansky kros JESEŃ 2019 4. kolo SBL 19 a Majstrovstvá SR v krose -príspevok na organizáciu podujatia – medaile 42136971 PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava 1 000,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019 2019560 02.12.19 Kľačianská desiatka-predkolo SBL 19   Bežecký klub 2000 Kľačany, Kľačany 305 199,74
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 11/2019 010190204 04.11.19 prenájom zasadačky na poradu organizačného výboru SBL 19 a VV SBS 35862289 Dom športu, s.r.o., Slnečnicová 28, Šamorín 79,20
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019   16.12.19 Beh Horovská desiatka 2019 – 5. kolo SBL 19 príspevok na organizáciu podujatia   Obec Horovce 800,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019 2019560 16.12.19 Hosting a doména pre behy-online od 8.11.2019 do 7.11.2020 47207591 Treeco s.r.o., Hečkova 7463/24, Bratislava – Rača 96,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019 010190295 19.12.19 prenájom výukovej miestnosti za november 2019 na VZ SBS a OV SBL 19 35862289 Dom športu, s.r.o., Slnečnicová 28, Šamorín 64,80
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 02/2019   07.02.19 poplatky banke – potvrdenie o vedení účtu 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 20,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 02/2019   07.02.19 poplatky banke -hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 3,50
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 02/2019   07.02.19 poplatky banke – hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 20,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 02/2019   28.02.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 03/2019   31.03.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 04/2019   30.04.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 05/2019   31.05.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 05/2019   31.05.19 poplatky banke – debetný úrok 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 0,07
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 06/2019   28.06.19 poplatky banke – debetný úrok 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 0,03
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 06/2019   28.06.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 07/2019   08.07.19 poplatky banke – hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 4,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 07/2019   31.07.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 07/2019   31.07.19 poplatkky banke – platby nad rámec konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 9,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 08/2019   21.08.19 poplatky banke – hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 4,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 08/2019   30.08.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 09/2019   30.09.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 09/2019   30.09.19 poplatky banke – platby nad rámec konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 12,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 10/2019   31.10.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 10/2019   31.10.19 poplatky banke – platby nad rámec konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 3,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 11/2019   04.11.19 poplatky banke – hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 4,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 11/2019   22.11.19 poplatky banke – hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 4,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 11/2019   29.11.19 poplatky banke – vedenie konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 11/2019   29.11.19 poplatky banke – platby nad rámec konta 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 6,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019   16.12.19 poplatky banke – hotovostný výber 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 4,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019   19.12.19 poplatky banke – potvrdenie o vedení účtu 31320155 VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava 20,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy VUB 12/2019            
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 1 05.06.19 porada OV Slovenskej bežeckej ligy 19   Členovia OV SBL 19 a zástupcovia VV SBS 320,34
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 2 21.08.19 porada OV Slovenskej bežeckej ligy 19   Členovia OV SBL 19 a zástupcovia VV SBS 351,74
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 3 23.09.19 zasadnutie kontrolnej komisie   Kajda Štefan Plechotice 257,18
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 4 05.11.19 telefónne poplatky 1 – 11/2019   Stanislav Moravčík, sekretár OV SBL 19 a SBS Bratislava 97,01
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 5 05.11.19 administratívne náklady – kolok, toner, batérie, poštovné, kancelárske potreby   Stanislav Moravčík, sekretár SBL 19 a SBS Bratislava 114,62
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 6 27.11.19 Valné zhromaždenie Slovenského bežeckého spolku a OV SBL 19   Delegáti a hostia VZ SBS a členovia OV SBL 19 722,91
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 7   Dohody o vykonaní práce – riadiaci a právny management, prevádzka a inovácia webu, riadenie a vyhodnotenie slovenskej bežeckej ligy 2019, marketing a management ekonomiky a účtovníctva, produkčné práce, marketing a management Slovenskej bežeckej ligy   osoba č.1 = 500,– EUR, osoba č.2 = 500,– EUR, osoba č. 3 = 500,– EUR, osoba č.4 = 500,– EUR 2 000,00
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy POKL 8 30.12.19 mobilný telefón   sekretariát OV SBL 19 a SBS 150,26

Vyúčtovanie za rok 2018:

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V4
v roku 2018 12.09.18
Názov prijímateľa prostriedkov: 48 Slovenský bežecký spolok    
AAA BBB CCC DDD EEE   FFF GGG HHH
Účel úhrady
(vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať)
Interné číslo účtovného dokladu Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu Popis úhrady
(vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text)
IČO
dodávateľa
plnenia
Dodávateľ plnenia Skutočne uhradená suma
(eur)
AK
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY
                 
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 6 VUB 6/2018 26.06.18 Majstrovstvá SR v krose – Račiansky kros – Bratislava, Rača – príspevok na organizáciu. 42136971 PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava 200,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 6 VUB 6/2018 29.06.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 7 VUB 7/2018 31.07.18 Ondrašovská horička – príspevok na výrobu odznakov 17066549 Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová, Ružičkova 14/97, Liptovský Mikuláš 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 7 VUB 7/2018 31.07.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 8 VUB 8/2018 17.08.18 Rajecký maratón – príspevok na moderovanie 00630616 Maratón klub Rajec, Mudrochova 906/4, Rajec 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 8 VUB 8/2018 30.08.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 3,50 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 8 VUB 8/2018 31.08.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 1 84244319 06.09.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 16,32 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 9 VUB 9/2018 28.09.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 2 84244319 12.10.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 18,12 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 15.10.18 poplatky banke – tlač histórie účtu 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 1,10 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 3 11016728 15.10.18 Výroba medailí pre Majstrovstvá SR v behu na ceste Kľačany 35774282 Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava 60,96 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 15.10.18 Bek k srdcu SNP – príspevok na zakúpenie štartových čísiel 00628450 Atletický klub ZŤS, P.O.Box 87, Martin 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 15.10.18 Veľká cena mesta Holíč – príspevok na organizáciu Bežecká Tour Cyrilometodský maratón 37837338 Atletický klub JUNIOR Holíč 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 31.10.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 10 VUB 10/2018 31.10.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 6,60 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 4 84244319 12.11.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 20,71 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 11 VUB 11/2018 12.11.18 Majstrovstvá SR v behu na ceste Kľačianska desiatka – príspevok na ozvučenie a občerstvenie 36095877 Bežecký klub 2000, Kľačany 305, Kľačany 200,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 11 VUB 11/2018 30.11.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 11 VUB 11/2018 30.11.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 2,20 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 03.12.18 Beh oslobodenia mesta Strážske – príspevok na organizáciu podujatia – štartový oblúk 35573406 MBO Strážske, Komenského 669, Strážske 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 5 0011019598 18.12.18 prípravné práce, gravírovanie – minidiáre pre dobrovoľníkov 35774282 Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava 23,20 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 6 84244319 11.12.18 faktúra za telefón 35848863 O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava 20,52 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 7 1020180309 18.12.18 prenájom zasadačky (učebňa) na valné zhromaždenie SBS 35862289 DOM ŠPORTU s.r.o.Junácka 6, Bratislava 86,40 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 18.12.18 Medzinárodný cestný beh Skalica, Holíč, Hodonín – príspevok na prenájom šatní, občerstvenie 31103715 Športový klub ŠK Skalica, Športová 54, Skalica 100,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% DF 8 0011021018 18.12.18 výroba medailí pre Slvenskú bežeckú ligu – sady pre jednotlivé vekové katégorie 35774282 Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava 114,91 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 18.12.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 3,50 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 31.12.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% 12 VUB 12/2018 31.12.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 11,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 1 05.09.18 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – vedenie VV SBS 5.9.2018   Šoffa Jozef, Jacoš Ján, Buc Peter, Uhlárik Pavol 242,56 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 2 14.11.18 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – zasadnutie KK SBS + trénerskej komisie 14.11.2018   Šoffa Jozef, Kajda Štefan, Roučka Rudolf, Polakovič Marián, Barány Milan 266,56 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 3 28.11.18 Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – valné yhromaždenie SBS   Roučka Rudolf, Palkovič Marián, Polesňák Pavol, Buc Peter, Kajda Štefan, Šoffa Jozef 352,74 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% POKL 4 28.11.18 Valné zhromaždenie SBS – občerstvenie, kancelárske potreby   Moravčík Stanislav 191,13 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 1 31.01.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 5,90 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 2 28.02.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 2 28.02.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 0,38 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 3 29.03.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 0,01 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 3 29.03.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 4 30.04.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% VUB 5 31.05.18 poplatky banke 31320155 VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava 7,00 4

Čestne vyhlasujem, že:

a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,

b) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami/zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018.