Elektronický časopis Národného športového centra

Obsah aktuálneho čísla 03/2021:

1) Projekt „Školský šport = aktívna škola“
2) Športová diagnostika NŠC na Olympijskom festivale v Šamoríne
3) Erasmus+ projekt „Národný pozorovateľ antidopingového riadenia“
4) Športová infraštruktúra národného významu
5) Rozhovor s Petrom Hamajom
6) Behaj lesmi – športové podujatie v duchu princípov udržateľnosti
7) Športovci NŠC na olympijských športoviskách Tokia 2020
8) Európsky týždeň športu 2021
9) Zaujímavosti z medzinárodného diania v športe
10) Športová streľba bola na olympijských strelniciach od začiatku
11) Aktuálny adresár zväzov

Časopis si viete prezrieť  v elektronickej forme tu e-sportinform2021-03