Po ukončení etapy tzv. pre-registrácie, určenej pre tých, ktorí definitívne potvrdzovali presun svojho štartu z roku 2020 na rok 2021, prichádzajú organizátori MMM s ďalším krokom. Tým je otvorenie prihlasovania pre všetkých ďalších záujemcov o štart na 98. ročníku najstaršieho maratónu v Európe. Tak ako obvykle, je pre športovcov z celého sveta pripravená veľmi pestrá paleta šiestich súťažných disciplín, ktoré sa uskutočnia v prvú októbrovú nedeľu na jednotlivých dobre známych, odskúšaných a certifikovaných tratiach MMM.

Registrácia online na https://registration.kosicemarathon.com