Slovenský bežecký spolok vyhlasuje na zimné obdobie 2019/20 (cca 21.12.19 – 21.3.20) propagačné a náborové bežecké podujatie Zimné bežecké aktivity.

Zimné bežecké aktivity sú začiatkom celoročného cyklu  propagačných a náborových  bežeckých podujatí. Pokračujú Jarnými behmi zdravia, Letnými wellness behmi až po Dní behu pre všetkých (jeseň 2020). Môžu to by byť samostatné podujatia, alebo celoročný cyklus  s rovnakým poslaním – získať a zapojiť širokú verejnosť – spolu s hľadaním dostupných organizačných možností s využitím odlišných klimatických podmienok.

Začiatok podujatia spadá do sviatočného obdobia a tradičných vianočných, silvestrovských, novoročných a trojkráľových behov. A práve to je charakteristické nedostatkom pohybu a na druhej strane aj  voľným časom, kedy mnohí pociťujú prirodzenú potrebu po telesnej aktivite, kedy beh ako univerzálny pohybový prostriedok môže byť tým najvhodnejším riešením.

SBS za tým účelom vyzýva Bežecké kluby (BK), Organizátorov bežeckých podujatí (OBP) a ostatných organizátorov, aby v tomto období organizovali pri svojich tradičných podujatiach, okrem vlastných pretekov aj  nenáročnú bežeckú disciplínu  vo vekových kategóriách  dospelých, ako i  detí a mládeže. Pre deti prípadne aj mládež odporúčame skôr náučno motivačný beh s ukážkami správnej techniky behu, vzbudením záujmu a získaním pre beh.

Okrem takejto formy môžu BK a OBP organizovať aj samostatné Zimné bežecké aktivity najmä pre príslušné školy či v danej obci, alebo pracovisku.  Podľa podmienok by mali organizátori záujemcov do svojich klubov v prípade záujmu aj  získať, alebo odporučiť ďalšie možnosti pravidelnej bežeckej aktivity. Toto základné odporúčanie si každý klub a organizátor môže prispôsobiť na svoje podmienky a možnosti. Beh v zimnom prostredí Vám pripomíname aj prílohou z časopisu RUN(5/2018).

Vyhodnotenie podujatia môžu  organizátori zaslať na pripojenom tlačive. SBS Vám v prípade získania finančných prostriedkov na tento typ podujatí a na základe zaslaného hodnotenia pošle finančný príspevok podľa rozhodnutia VV SBS.

Slovenský bežecký spolok.