KALENDÁR CELOSLOVENSKÝCH BEŽECKÝCH PODUJATÍ SBS 2021.

(návrh)

A.  Dlhodobé bežecké súťaže:

1) Behom za zdravý životný štýl 2021 ( celoročná korešpondenčná súťaž o najefektívnejšie využitie stálych bežeckých tratí ) –  rozpis súťaže bude uverejnený po schválení financií a ďalších údajov

2) Slovenská bežecká liga 2021 ( SBS navrhuje usporiadať 6-8 kôl o ich organizovanie v zmysle  covid automatu pre šport sa môžu organizátori prihlásiť do 31 marca 2021. SBS vyhlási SBL 2021 rozpisom s propozíciami a termínmi organizátormi jednotlivých kôl do 20.4.2021 s prihláškami do 31.3.2021 )

B.  Majstrovské súťaže:

1) Majstrovstvá SR SBS v krose : 25.4.2021  40 roč. Behu oslobodenia Bodíc – L. Mikuláš /Bodice

2) Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste : september-november ( propozície budú uverejnené po uzávierke prihlášok do 31.3.21 a schválení VV SBS do 20.4.21 )

C.  Náborové a propagačné bežecké podujatia: SBS upresnení ich rozpisy do 30.4.21

1) Zimné bežecké aktivity 2020/2021 ( pre pandémiu nevyhlásené a neorganizované )

2) Jarné behy zdravia  ( 22. marca- 21. júna 2021 ) aj ako súčasť Svetového dňa pohybu ( World Challenge Day 29.5. 2021 )  resp. súčasť Týždňa pohybu ( MOVE WEEK 27.5 – 2.6. 2021 )

3) Letné wellness behy ( 22. júna -21. septembra ) aj z príležitosti Olympijského dňa 23.6.2021

4) Dni behu pre všetkých (september-december) aj ako súčasť Európskeho týždňa športu ( European   Week  of Sport  september 2021 )

5) Zimné bežecké aktivity 2021/2022 ( od 21.12.2021-21.3.2022 )

D.  Ostatné celoslovenské bežecké podujatia: SBS uverejní ich termíny s propozíciami resp. upresnenia podľa situácie do 30.4..21.

V bežeckých podujatiach pod bodom D. 3) – 4) bude SBS spoluorganizátorom, keď ich vyzve ich hlavný organizátor.

1) Šport pre všetkých a životné prostredie ( počas celého roka ) – prihlásené ekologický udržateľné bežecké podujatia

2) jún2021 Národný Marína RUN Liptov ?

3) Wings for Life World Run  /celosvetový charitatívny beh/ ?

4) THE RUN SLOVAKIA 2021 /ultra štafetový beh Košice-Bratislava/ ?

5) Týždeň behov olympijského dňa  ( Olympijsky deň 23.6.21 ) ?

6) Študentské behy v dňoch 17.-22..11.2021 z príležitosti MDŠ ?

Otázniky pri podujatiach  znamenajú dosiaľ neurčený termín i samotné vyhlásenie a usporiadanie podujatia.

Návrh Kalendára SBS 2021 je otvorený na dopracovanie navrhovaným úpravám, alebo zmenám od organizátorov bežeckých podujatí s uzávierkou do 31.3.2015.  Podujatia musia byť organizované podľa rozpisov vydaných SBS a propozícií ich organizátorov s dodržaním covid automatu pre šport ( uverejnenom v prílohe a na webe minedu.sk/šport ). Povinné testovanie v predpokladanom termíne môže byť zjednodušené pripravovanými samotestami. Po doriešení uvedených náležitostí budeme informovať bežecké hnutie na našom webe  www.behy.online.sk