Bežci v Košiciach dostávajú v novom projekte MMM možnosť súťažiť v tomto zimnom období na 6 zaujímavých tratiach.

O detailoch, možnostiach bezplatnej registrácie i spôsobe hodnotenia sa viac dozviete v priloženej tlačovej správe.