Covid automat pre šport

Ministerstvo pripravilo pre oblasť športu aplikáciu „Covid automat pre šport“, ktorá po zadaní konkrétneho okresu a športu poskytne informácie o opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať pri vykonávaní konkrétnej športovej činnosti.

Dáta pre konkrétne športové činnosti boli spracované v spolupráci so športovými subjektmi a zahraničnými zdrojmi. Aplikácia je prepojená na dáta korona.gov.sk, z ktorej priamo ťahá údaje o stupni varovania pre jednotlivé okresy.
Aplikácia je dostupná zdarma na nasledovnej adrese

www.covidsport.sk

Nakoľko pre celé Slovensko v súčasnosti platí 4. stupeň varovania, všetky okresy sú rovnaké v čiernej farbe (alplikácia pracuje správne).  Ak máte návrhy na vylepšenie aplikácie, alebo Vám v nej niečo chýba, privítame Vaše podnety na adrese pavol.smutny@minedu.sk.

Výnimka zo zákazu pre hromadné podujatia

*  hromadné podujatia jednorazovej povahy , ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín, (je potrebné brať do úvahy vyhlášky RÚVZ, ktoré môžu takéto podujatia regulovať v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie),
* športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
* všetky podujatia musia prebiehať bez prítomnosti obecenstva.

Vstup na územie SR

(platné od 17.02.2021)

Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na osoby, ktoré budú disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín a:
– sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania do 48 hodín,
– sú športovcami, členmi realizačných tímov, rozhodcami a členmi organizačného výboru, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na medzinárodnom športovom podujatí, ktoré bolo ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na základe podporného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako jednorazové hromadné podujatie s dĺžkou trvania nad 4 dni,
– sú športovcami a členmi realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport X-Bionic, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
– osoby podieľajúce sa na audiovizuálnej tvorbe, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom účasti na niektorom z vyššie uvedených medzinárodných športových podujatí.
Všetky osoby musia byť schopné sa pri vstupe na územie SR preukázať pozývacím listom od organizátora jednorázového hromadného podujatia.

Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na reprezentantov Slovenskej republiky alebo členov realizačných tímov podľa dekrétu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vrátane držiteľov dekrétu kandidáta Hier XXXII. olympiády Tokio 2020 alebo XVI. paralympijských hrách Tokio 2020. Všetky osoby musia disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín.
Žiadosti o udelenie dekrétu reprezentanta SR alebo člena realizačného tímu je oprávnený žiadať LEN národný športový zväz alebo rezortné športové strediská (Národné športové centrum, Vojenské športové centrum DUKLA, Športové centrum polície).
Žiadosti o udelenie dekrétu reprezentanta SR alebo člena realizačného tímu je potrebné zasielať LEN elektronicky (meno, priezvisko, dátum narodenia, zväz/stredisko, športovec/člen realizačného tímu) v tele e-mailu na adresu: igor.karaba@minedu.sk

Karanténne povinnosti sa po vstupe na územie SR nevzťahujú na osoby, ktoré sú hráčmi športových tímov, členmi realizačných tímov alebo rozhodcami a zúčastňujúcich sa nasledovných športových súťaží: TIPOS extraliga, ICE Hockey League, FORTUNA Liga, Niké Handball Extraliga, Extraliga muži, Extraliga ženy, Slovenská basketbalová liga, Extraliga ženy alebo MOL Liga. Všetky vyššie osoby musia pri vstupe na územie SR disponovať negatívnym výsledkom RT PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín. V prípade nadnárodných súťaží: TIPOS extraliga, ICE Hockey League a MOL Liga je dostačujúci negatívny výsledok antigénového testu nie starším ako 7 dní.