Majstrovstvá Slovenskej republiky Slovenského bežeckého spolku v roku 2019

Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok vyhlasuje M-SR v behu na ceste a M-SR v krose
Organizátori: Kluby SBS, organizátori bežeckých podujatí SBS, resp. ďalšie subjekty poverené SBS.
Riadenie súťaže: Súťažná komisia: predseda komisie: Rasťo Uličný
Informácie : Rasťo Uličný, e-mail: rasto@treeco.sk, tel.: 0907 397 379

Záväzné informácie a propozície o jednotlivých M-SR poskytnú ich organizátori.

Organizátori: Organizátori sú uvedení v programe M-SR SBS 2019
Úhrada nákladov: Náklady spojené s účasťou v pretekoch si hradí každý pretekár (ka) sám resp. príslušný klub. Náklady na organizáciu M-SR hradia ich organizátori. SBS poskytuje finančný príspevok.
Štartovné: Výšku štartovného určia usporiadatelia pretekov. Víťazi SBL2018, víťazi regionálnych líg 2019 do termínov M-SR SBS, členovia SBS ako aj pretekári zdravotne a sociálne znevýhodnení nemusia platiť štartovné. Členovia SBS sú z bežeckých klubov (BK) uvedených nižšie.
Tituly a ceny: Víťaz M-SR v každej disciplíne a kategórii získa titul: M-SR na rok 2019 a pretekári na 1 – 3 mieste medaily resp. diplomy. Preteká sa podľa pravidiel atletiky, smerníc tohto rozpisu a propozícií jednotlivých pretekov.
Kategórie:

Dospelý:

Dorastenci (16-17 rokov)

Juniori (18-19 rokov)

Dorastenky (16-17 rokov)

Juniorky (18-19 rokov)

Muži do 39 rokov Ženy do 35 rokov
Muži od 40 do 49 rokov Ženy od 35 do 49rokov
Muži od 50 do 59 rokov Ženy od 50 do 59 rokov
Muži od 60 do 69 rokov Ženy nad 60 rokov
Muži nad 70 rokov

Pre zaradenie do vekových kategórií na M-SR je rozhodujúci dátum narodenia. V dosiahnutom veku štartuje po celý rok. SBS odporúča organizátorom vyhodnotiť a oceniť podľa možnosti všetky kategórie.

Organizačné pokyny:
Organizátori sú povinní:  – vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov propozície (v zmysle tohto rozpisu), uverejniť ich na bežeckých webových stránkach a zaslať ich súťažnej komisii (p. Uličný) a na sekretariát SBS – sbs@zoznam.sk                                  – vydať výsledkovú listinu (podľa možností v deň pretekov), oboznámiť s ňou pretekárov aj na dostupných bežeckých webových stránkach a zaslať ich emailom súťažnej komisii a na sekretariát SBS                                  – zabezpečiť pre pretekárov umiestnených na 1.-3. mieste v každej kategórii medaily resp. diplomy
Slovenský bežecký spolok je povinný:  – po zaslaní výsledkovej listiny s dodržaním smerníc tohto rozpisu a na základe vyúčtovania (kópie dokladov s výpisom z banky) zašle SBS do 20 dní organizátorom jednotlivých kôl finančný príspevok.
 – po skončení SBL vyhlási do 30 dní výsledky a do 3 mesiacov uskutoční vyhlásenie SBL za príslušný rok na ktorom udelí tituly a pretekárom umiestneným na 1-3. mieste medaily a diplomy

Prehľad o regionálnych bežeckých ligách (uvedených v súťažiach beh.sk 2019) podľa oblastí:

Bratislava a

Západoslovenská oblasť:

Beh2 míle Bratislava 12 kôl 20.1.-1.12. 19

Bánovská bežecká liga 8 kôl (27.1-25.8.19)

Intersport Nitrianska bežecká liga 7 kôl 6.1.-30.6.16

Topoľčianska bežecká liga 12 kôl 10.1.- 14.11.19

Trnavská bežecká trilógia 3 kolá 20.12.18 – 6.1.19

Stredoslovenská oblasť: Dubnická zimná bežecká liga 6 kôl, 13.12.2018 – 15.3.2019

Ružomberská bežecká liga 5 kôl, 13.4. – 18.8.2019

Turčianska bežecká liga 2 kolá, 6.4. a 4.5.2019

Zvolenská bežecká liga 7 kôl, 23.3. – 10.8.2019

Východoslovenská oblasť: Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 1 kolo – Nočný beh Trebišov, 8.6.2019

Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 4 kolá, 12.5.-18.8.2019

Členovia SBSe-mail kontakty na BK (bežecké kluby) a OBP (organizátorov bežeckých podujatí):

BK AK Junior Holíč, e-mail: akjuniorholic@seznam.cz

BK GRAND PRIX ZÁHORIA e-mail: pavol.polesnak@centrum.sk

BK BS Tatran Turany, e-mail: jozefliskaj@centrum.sk

BK Maratón klub Rajec e-mail: pavol.uhlarik@gmail.com

BK Liptovská Ondrašová, e-mail: pavolbacik@gmail.com

BK Oblastný bežecký spolok Prešov, e-mail: sportjacos@gmail.com

BK Trebišov, e-mail: stefankajda@zoznam.sk

BK Steel Košice, e-mail: peter.buc59@gmail.com                                                                                                    

Bežecké kluby (BK) – Organizátori bežeckých podujatí (OBP)

OBP Račiansky kros, email: racianskykros@gmail.com

OBP Vajnorský minimaratón, email: stancel.dusan@gmail.com

BK 2000 Kľačany, email:  marian.palkovic@gmail.com

BK Lipany, email:  jsobota31@gmail.com

Majstrovstvá SR SBS v behu na ceste, XXVII ročník Veľkej ceny mesta Holíč

Dátum: 14. 09. 2019

Miesto: Holíč okres: Skalica, areál Holíčskeho zámku

Štart: 9:30 hod. kategória detí, o 10:50 hod. hlavná kategória

Dĺžka trate: 8 895 m (ženy aj 4 550 m)

Povrch: asfalt

Organizátor: Atletický klub Junior Holíč, Mesto Holíč

Informácie: Mgr. Hana Galková,  MsÚ Holíč , tel.: 034 / 3210550, e-mail: kultura@holic.sk

Štartovné: 5,- €, 130,- Kč, dorast 2,-€. Členovia SBS, víťazi SBL 18, víťazi regionálnych líg,

                       telesne a sociálne znevýhodnení sú od platenia štartovného oslobodení.

Propozície: propozície VCmH_2019

Majstrovstvá SR SBS v krose,  Račiansky kros JESEŇ

Dátum: 27. 10. 2019

Miesto: Bratislava, Knižková dolina, Bratislava – Rača (amfiteáter)

Štart: 10:00 hod.

Dĺžka trate: 15 km (prevýšenie 460 m), 9 km (prevýšenie 320 m)

Povrch: 80% lesné cestičky a 20% asfalt

Organizátor: PERUN o. z. v spolupráci s MČ Bratislava-Rača

Informácie: Rasťo Uličný, tel.: 0907 397 379, e-mail: racianskykros@gmail.com

Web: www.treeco,sk/raciansky-kros

Štartovné: 10 € do 25.10.2019, 13 € na mieste do limitu 300 bežcov, detské behy zdarma

Tieto podujatia sú podporené aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.